អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាលជួយ​ធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត​ពលករ​ខ្មែរ​​ប្រាំមួយ​នាក់ទៀត​ពី​​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី

អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ កំពុង​សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ទេសន្តរប្រវេសន៍​ ហៅ​កាត់​ IOM​ ដើម្បី​ធ្វើ​មាតុភូមិ​និវត្ត​ពលករ​ខ្មែរ​ប្រាំមួយ​នាក់​ក្នុង​ចំណោម​ពលករ​ខ្មែរ​ចំនួន​៣០​នាក់​ដែល​បាន​ទៅ​សុំ​ជ្រកកោន​នៅ​ស្ថានទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ ចាប់ផ្ដើម​ប្រតិបត្តិការ​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ចាប់ខ្លួន​ពលករ​ចំណាកស្រុក​ដែល​គ្មាន​លិខិត​ស្នាម​ត្រឹមត្រូវ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែកក្កដា​។​​ …

Zsombo Peter
https://www.cambodiadaily.com/news/ngos-help-six-more-workers-to-repatriate-from-malaysia-132923/