​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​អង្គការ​ដក​របាយការណ៍​ស្តី​ពី​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

កាលពី​ម្សិលមិញ​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ចំនួន​ ២​ ដក​របាយការណ៍​រិះគន់​ស្តី​ពី​ ផល​ប៉ះពាល់​អវិជ្ជមាន​នៃ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ បន្ទាប់​ពី​បាន​កោះហៅ​តំណាង​អង្គការ​ឱ្យ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ ដើម្បី​ការពារ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​របស់​ពួក​គេ​។​ របាយការណ៍​ដែល​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​កាលពី​ខែ​មុន​ដោយ​អង្គការ​លី​កាដូ​ និង​សមាគម​ធាងត្នោត​មាន​ករណី​សិក្សា​ចំនួន​ ៧​ ករណី​នៃ​ការ​រំលោភ​បំពាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ពី​អតិថិជន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ ២៨​ នាក់​។​ យោង​តាម​របាយការណ៍​នេះ​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ចំនួន​ ២​ លាន​នាក់​បាន​ជាប់បំណុល​ប្រាក់​កម្ចី​ខ្នាត​តូច​សរុប​ចំនួន​ ៨​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។​ របាយការណ៍​នេះ​បាន​និយាយ​ថា​ ចំនួន​នេះ​ស្មើនឹង​ប្រហែល​មួយ​ភាគ​បី​នៃ​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​។​ …​

ឃួន ណារីម
http://Khuon Narim