ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ រក​ឃើញ​មន្ត្រី​មាន​ងារ​ឧកញ៉ា ៩៩ នាក់ ក្នុង​ជួរ​យោធា

មន្ត្រី​យោធា​ជាន់​ខ្ពស់​ថ្លែង​ថា ​ក្រសួង​ការពារ​ជាតិ ​​រក​ឃើញ​មាន​ឧកញ៉ា ​៩៩ នាក់ ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​កង​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទ ​ហើយ​ថា​ ក្រសួង​បាន​និង​កំពុង​រៀបចំ​នីតិវិធី​ ​ដើម្បី​ដាក់​ឲ្យ​ឧកញ៉ា​ទាំង​នោះ​ធ្វើ​ការ​ជ្រើសរើស​តួនាទី ​១ ​ក្នុង​ចំណោម​តួនាទី​ទាំង ២ ​ដែល​គេ​កំពុង​កាន់​កាប់។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2kBxvNk