​វិទ្យាស្ថាន​ NIPTICT​ ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគយល់​គ្នា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ Bosch​ ដើម្បី​ដាក់​ដំណើរការ​រោង​ជាង​ឌី​ជី​ថ​ល​

​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ប្រៃសណីយ៍​ ទូរគមនាគមន៍​ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​ និង​ព័ត៌មាន​ (NIPTICT)​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Bosch​ (Cambodia)​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​ ក្នុងស្រុក​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​និង​វិស្វកម្ម​ ឈានមុខ​គេ​ របស់​ប្រទេស​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​ Bosch​ Group​ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សា​រណៈ​ យោគយល់​ លើ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អភិ​ឌ្ឍ​ន៍​ រោង​ជាង​ឌី​ជី​ថ​ល​ (Digital​ Makerspace)​ ក្នុង​ទីតាំង​វិទ្យាស្ថាន​។​ …

សុខ ចាន់
https://bit.ly/3a1apFy