មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ថា​​ មិន​អាច​មាន​បដិវត្តន៍​ដីធ្លី​ទេ

មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​​រាជរដ្ឋាភិបាល​​​ដែល​ទទួល​បន្ទុក​​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ ដីធ្លី​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​អះអាង​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹង​មិន​​អាច​មាន​ ​បដិវត្តន៍​ដីធ្លី​ជា​ដាច់​ខាត​ព្រោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​​​​ខ្មែរ​មាន​សិទ្ធិ​ កាន់កាប់​ដីធ្លី​ដោយ​ខ្លួនឯង​សម្រាប់​​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​មិន​ដូច​បណ្តា​ ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​​ដែល​ពលរដ្ឋ​គេ​ពុំ​មាន​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ដីធ្លី​ឡើយ។ …

ឡាយ សាមាន
http://bit.ly/1nfggg3