ប្រទេស​ណូ​វ៉ែ​ល​ហ្សេ​ឡង់​ជួយ​ឲ្យ​បន្ថែ​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​

ប្រទេសកម្ពុជា បានទទួលជំនួយបច្ចេកទេស ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រភេទ ដំណាំជាបន្លែមានតម្លៃខ្ពស់ តាមរយៈជំនួយផ្តល់ដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវដំណាំនិងអាហារ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណូវ៉ែលហ្សេឡង់។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងកសិកម្ម បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា វិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ទើបតែទទួល បានការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ជាទឹកប្រាក់ចំនួន ៧លានដុល្លារ ដើម្បីធ្វើ កិច្ចការជាមួយកសិករប្រកបរបរកសិកម្មខ្នាតតូច នៅប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនចំណូលបានមកពីការដាំបន្លែ។…

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/27582/nz-help-for-high-value-veggies/