មន្ត្រី​ផ្លូវការ​បាន​និយាយ​ថា​ទឹកប្រាក់​ដែល​ទទួល​បាន​ពី​ការ​ពិន័យ​ជនបរទេស​ដែល​គ្មាន​លិខិត​អនុញ្ញាត្តិ​ការងារ​ស្របច្បាប់​ការងារ​ មាន​ចំនួន​ 200.000​ ដុល្លា​អា​មេ​រិ​ក​

​មន្ត្រី​អន្តោប្រវេសន៍​មួយ​រូប​បាន​ប្រាប់​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​កាលពី​ម្សិលមិញ​ថា​ ចាប់តាំងពី​មានការ​ធ្វើ​ជំរឿន​ជនបរទេស​ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​ នៅ​ក្នុង​ខែសីហា​មក​ ទឹកប្រាក់​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​សរុប​ ជិត​ 200,000​ ដុល្លា​ ត្រូវ​បាន​បង់​ ចូល​ទៅ​ក្នុង​ថវិកា​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ។​ …​

ឆេង សុខា និង Alice Cuddy
http://www.phnompenhpost.com/national/official-says-200000-fines-collected-foreigners-without-work-permits