ស្ថានទូត​កម្ពុជា កំពុងអន្តរាគមន៍​​ជួយ​​​ពលករ​ខ្មែរ ជិត​៦០​នាក់​ដែលជាប់​​ឃុំ​​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ

មន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃកំពុងតែធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់ពលករខ្មែរ ដែលកំពុងតែជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយផ្តល់នូវមេធាវីក្នុងការដោះស្រាយជូនពួកគាត់។ ជាមួយនេះដែរស្ថានទូតខ្មែរ ក៏បានប្រកាសស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរ ម្នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីចុងខែកក្កដា កន្លងមកនេះ។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/2aNLggU