ស្រូវជាង ៤ ពាន់​ហិកតា​នៅ​សៀមរាប ​ប្រឈម​ការ​ខូចខាត​បើ​គ្មាន​ភ្លៀង​រយៈពេល ១ សប្ដាហ៍​ទៀត

មន្ត្រី​កសិកម្ម​ខេត្ត​សៀម​រាប​​បារម្ភ​ថា ស្រូវ​ចំនួន​ ៤​ ៨០០ ​ហិកតា​ ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​ស្រី​ស្នំ ស្រុក​ក្រឡា​ញ់ និង​ស្រុក​ពួកនឹង​រង​ការ​ខូ​ច​ខា​ត ​ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ភ្លៀង​​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១ សប្ដាហ៍​ទៀត​ ជាពិ​សេស​នៅ​តំបន់​ឆ្ងាយ​ពី​ប្រភ​ពទឹកដែល​ពិបាក​ក្នុងការ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​បូម​ទឹក​ទៅ​សង្គ្រោះ​បាន ស្រប​ពេល​ដែ​ល​ស្រែ​ខ្លះក្នុ​ង​ចំណោម​ជា​ង ៦ ម៉ឺ​នហិ​កតា​ នៅ​ខេត្ត​បាត់​ដំប​ងត្រូ​វបាន​ជួយ​សង្គ្រោះ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2JOKwwQ