កម្ពុជា​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​ ដើម្បី​រក្សា​ភាព​ប្រកួតប្រជែង

រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ធ្វើការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​អគ្គិសនី​ ៤០ ​រៀល​ ក្នុង​ ១ ​គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង សម្រាប់​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម ដើម្បី​រក្សា​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​។ នេះ​បើតាម​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​។ អ្នក​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ និង​សហគ្រាស​ធន​តូច​បាន​អបអរសាទរ​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នេះ ប៉ុន្តែ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​បង្កើន​គុណភាព​នៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​។ លោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​បាន​ថ្លែង​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ថា ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​អគ្គិសនី​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ៤០ ​រៀល​ក្នុង​ ១ ​គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​នៅ​ឆ្នាំនេះ​។ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/37p5Cvb