សិស្ស​ជិត​ ១៨​ភាគរយ​ បាន​ប្រឡង​ជាប់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​លើក​ទី​២​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ បាន​ប្រកាស​ថា​ បេក្ខជន​ចំនួន​១០,៨៧១​ នាក់​ ឬ​ ១៧.៩៤​ភាគរយ​នៃ​បេក្ខជន​សរុប​ ៦០,៦១១​ បាន​ប្រឡង​ជាប់​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​លើក​ទី​២​ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤​ …​ ​ក្រសួង​បាន​រៀបចំ​ការ​ធ្វើការ​ប្រឡង​ជា​លើក​ទី​២​ បន្ទាប់​ពី​មាន​សិស្ស​ត្រឹមតែ​ ២៥.៧២​ ភាគរយ​នៃ​សិស្ស​សរុប​ ៨៩,៩៣៧​ ដែល​បាន​ប្រលង​ជាប់​លើក​ទី​១​ នៅ​ក្នុង​ខែសីហា​ បន្ទាប់​ពី​មាន​វិធានការ​យ៉ាង​តឹង​រឹង​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​ការ​សូកប៉ាន់​ និង​ការ​បន្លំ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​នេះ​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Xinhuanet
http://news.xinhuanet.com/english/culture/2014-10/31/c_133757216.htm