អ្នកប្រតិបត្តិការសេវាទេសចរណ៍៖ ការបើកឱ្យចូលទស្សនាប្រាសាទព្រះវិហារពីខាងថៃនឹងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេ

រដ្ឋាភិបាល​ប្រហែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​ច្រកព្រំដែន​ខាង​មុខ​នៃ​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ​ ក្នុង​គោលបំណង​រឹង​ចំណងមិត្តភាព​ជាមួយ​ប្រទេស​ថៃ​ឡើង​វិញ​ ​ខណៈ​ដែល​ទំនាក់ទំនង​ការទូត​រវាង​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​នេះ​ហាក់​មាន​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង​ ប៉ុ​ន្តៃ​អ្នក​ប្រតិបត្តិការ​ទេសចរណ៍​ក្នុង​តំបន់​នានា​ត្រូវ​បាន​​កត់​សម្គាល់ថា​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នេះ​នឹង​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​អាជីវកម្ម​របស់​ពួក​គេ​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/news/23232/opening-preah-vihear-border-will-hurt-business--tourism-operators/