សមាជិក​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ជាង ៥០ នាក់​ចុះ​ចូល CPP

សមាជិក​បក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ប្រមាណ​​ជាង ៥០ នាក់​បាន​ទៅ​ចូល​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​​។ នេះ​បើ​តាម​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​។ …

វង្ស សុខេង
http://bit.ly/1FGOAE1