សមាជិកសភានៃគណៈបក្សប្រឆាំងជម្រុញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ពលករជំនាញដែលត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញ

អ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃគណៈបក្សប្រឆាំងបានជម្រុញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់កម្មករជំនាញដែលត្រលប់មកពីបម្រើការនៅបរទេសឱ្យបានប្រសើរ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនទៀតឱ្យនៅធ្វើការក្នុងស្រុក។ …

ម៉ែន គឹមសេង
http://www.voacambodia.com/a/opposition-mp-urges-govt-to-use-returning-skilled-laborers/3418455.html