ក្រុមហ៊ុន​ថៃ​ M.S.K Fertilizer ​នាំចូល​ជី​សរីរាង្គ​ពី​ប្រទេស​ថៃ មក​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកប្រាយវ៉េគ្រុបនិងក្រុមហ៊ុនថៃ M.S.K Fertilizerដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផលិតនិងចែកចាយជីកសិកម្មសរីរាង្គនៅប្រទេសថៃ កាលពីម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ក្នុងការសហការនាំចូលជីសរីរាង្គពីប្រទេសថៃ មកកាន់កម្ពុជា។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2blTKSJ