ការ​រំពឹង​ទុក​នៃ​​​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​ការ​ប្រឈម​សម្រាប់​ ២០១៩

​ខណៈ​វិស័យ​កសិកម្ម​របស់​កម្ពុជា​កំពុង​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​ជា​បណ្ដើរ​ៗ​ពី​មួយ​ឆ្នាំ​ទៅ​​មួយ​ឆ្នាំ ជា​មួយ​​នឹង​រោងចក្រ​​កែច្នែ​​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​​​ឡើង​ បញ្ហា​ប្រឈម​​នៅ​តែ​​មាន​សម្រាប់​វិស័យ​នេះ ​ខណៈ​​​វិធាន​​ការ​ការពារ​របស់​សហភាព​​អឺរ៉ុប​ស្តីពី​ការ​នាំចូល​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា អាច​ជា​ការ​បារម្ភ​ដ៏​ធំ​មួយ​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​ស្រូវ​អង្ករ​របស់​​ប្រទេស​នេះ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩​។​ …

ចេង សុខហ័ង
https://bit.ly/2F51FRe