ទោះ​មាន​ទឹកជំនន់​ ក៏​មិន​ធ្វើឲ្យ​រាំងស្ទះ​ដល់​ការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ទេ

បើ​ទោះបី​ជា​ឆ្នាំ​នេះ​ជា​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​ទឹកជំនន់​ធំ ហើយ​ខេត្ត​ក្រុង​ជាច្រើន​ត្រូវ​បាន​ទឹក​ជន់​លិច​ក៏ដោយ ក៏​ការប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ (​បាក់ឌុប​) ដែល​ចាប់ផ្តើម​ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​ពុំ​មាន​ការរាំងស្ទះ​ឡើយ​ក្នុង​ចំណោម​មណ្ឌល​ប្រឡង​ ១៩៦ នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស បើ​ទោះបី​ជា​មណ្ឌល​ប្រឡង​មួយ​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយសារ​តែ​ទឹក​ជន់​លិច​ក៏ដោយ​។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2MnGCy2