​ជាង​ ៣​ ខែ​ ចាប់ខ្លួន​ជាង​ ៥​ ៥០០​ នាក់​ និង​វត្ថុ​តាង​គ្រឿងញៀន​ជាង​ ៣០០​ គីឡូ​

​ក្នុង​រយៈពេល​ជាង​ ៣​ ខែ​ ដើមឆ្នាំ​ ២០២០​ នេះ​មនុស្ស​ជាង​ ៥​ ៥០០​ នាក់​ និង​វត្ថុ​តាង​គ្រឿងញៀន​ជាង​ ៣០០​ គីឡូក្រាម​ ត្រូវ​បាន​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ចាប់​ឃាត់ខ្លួន​ ខណៈ​អ្នក​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ ៥​ នាក់​ទៀត​ ត្រូវ​បាន​តុលាការ​ចោទប្រកាន់​ និង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​ឃុំខ្លួន​កាលពី​ម្សិលមិញ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​គ្រឿងញៀន​ជាង​ ១៦​ គីឡូក្រាម​។​ …

ឃុត សុភចរិយា
https://bit.ly/3e3sRi0