វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសជាង៤០ម៉ឺនដូស បានមកដល់កម្ពុជា

វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ AstraZeneca ចំនួន ៤១៥.០០០ដូស ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសដល់កម្ពុជាបានមកដល់នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនារសៀលនេះ។ …

ម៉ៅ ចន្ទ័វីរៈ
https://bit.ly/2VzAxUq