ស្ករ​ត្នោត GI កំពង់ស្ពឺ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ក្នុង​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​ឆ្នាំ​នេះ

ស្ករ​ត្នោត​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ផលិតផល​កសិកម្ម​ទី​២​របស់​កម្ពុជា​ដែល​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ក្នុង​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប​នៅ​ឆ្នាំនេះ​ជា​ផលិតផល​សម្គាល់​ភូមិ​សាស្ដ្រ (GI) បន្ទាប់ពី​ម្រេច​កំពត​។ នេះ​បើ​តាម​មន្ត្រី ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2nSfbz0