មាន​ការ​ស្នើ​ឲ្យ​ព្យួរ​អាសនៈ​កម្ពុជា ​នៅ​​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ

ក្រុម​អ្នក​នយោបាយ និង​សមាជិក​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​ទីក្រុង​ ញូវយ៉ក ​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ចាត់​វិធានការ​ដើម្បី​ស្តារ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឡើង​វិញ​ដោយ​ត្រូវ​ស្នើ​ឲ្យ​ព្យួរ​អាសនៈ​របស់​កម្ពុជា​នៅ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ហើយ​ត្រូវ​ចាប់​ផ្តើម​បេសកកម្ម​ស្វែងរក​ការពិត​មួយ​នៅ​កម្ពុជា​។ …

Leonie Kijewski
http://bit.ly/2kt2R5J