សក្តានុពល​ដូង​​ ហាក់​ត្រូវ​បាន​មើល​រំលង

អ្នក​ស្រី ក្ដិប ស្រី​ម៉ិច អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ទូទៅ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន កូកូ​ខ្មែរ និង​អង្គការ​ដូង​ខ្មែរ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ទិញ​ដូងទុំ​ជាង ​៦៥​ ឡូ​ចូល​រោងចក្រ ដែល​ភាគ​ច្រើន​មកពី​កសិករ​ក្នុង​ស្រុក​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​។ ប៉ុន្តែ​ អ្នកស្រី​បន្តថា ដោយ​សារ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ក្នុង​ស្រុក​មាន​តាម​រដូវ បាន​បង្ខំ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អ្នក​ស្រី​ត្រូវ​នាំ​ចូល​ដូងទុំ​ពី​វៀតណាម​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2r4j0z5