អាជ្ញាធរ​រាជធានី​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​សាលារៀន​ឡើងវិញ បើ​សាលា​មិន​គោរព​គោលការណ៍​ត្រឹមត្រូវ

អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​លោក​ ឃួង ស្រេង បញ្ជាក់ថា រដ្ឋបាល​រាជធានី​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ណាមួយ ដែល​មិន​គោរព​ត្រឹមត្រូវ​តាម​គោលការណ៍​ប្រតិបត្តិ​ស្ដង់ដា​បើក​ដំណើរការ​សាលា​ឡើងវិញ​ក្នុង​បរិបទ កូវីដ​-១៩ របស់​ក្រសួង​អប់រំ​នោះទេ ខណៈ​សាលារដ្ឋ និង​ឯកជន​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កំពុង​ត្រៀម​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​។ …

មុំ គន្ធា
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-14-0855-223541.html