​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ៣​ សុទ្ធតែ​សង់​លឿន​ជាង​ផែនការ​

​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន​ត​ភ្ជាប់​ពី​ ភ្នំពេញ​-​ទៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ តម្លៃ​ជិត​ ២​ ០០០​ លាន​ដុល្លារ​សម្រេច​បាន​ ៥១,៣៥​ ភាគរយ​ហើយ​ ខណៈ​គម្រោង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​ ៣​ ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​ក្រុង​កំពត​ តម្លៃ​ជិត​ ២២០​ លាន​ដុល្លារ​សម្រេច​បាន​ ៩៨,០៤​ ភាគរយ​ ដែល​ទាំងនេះ​គឺជា​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្មវិស័យ​ដឹក​ជញ្ជូន​នៅ​កម្ពុជា​។​ …​

 

ធូ វិរៈ
https://www.postkhmer.com/business/2021-06-03-1130-217670.html