ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ​ប្រើ​ថវិកា​ $១០០ ​លាន​ ជួសជុល​ផ្លូវ​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យប្រើ​ថវិកាជាតិ​បម្រុង​ ១០០ ​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដើម្បី​ជួស​ជុស​ផ្លូវ​ ២២ ​ខ្សែ ផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុង​មួយចំនួន និង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ខណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សាធារណការ​បញ្ជាក់ថា ការដោះស្រាយ​បញ្ហា​ផ្លូវ និង​ទឹក​កខ្វក់​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ​គឺ​ត្រូវការ​លុយ​រាប់រយ​លាន​បន្ថែមទៀត​។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2m4cfAh