​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បើក​សាកលវិទ្យាល័យ​ឡើង​វិញ​បន្ទាប់​ពី​បើក​សាលារៀន​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​បាន​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ក្រសួង​អប់រំ​អនុញ្ញាត​បើក​ឡើង​វិញ​នូវ​សាកលវិទ្យាល័យ​សាធារណៈ​ និង​រដ្ឋ​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​បន្ទាប់​ពី​ការ​បើក​សាលារៀន​ឡើង​វិញ​។​…

 

សែន​ ដា​វិត​
https://www.khmertimeskh.com/50941797/pm-allows-reopening-of-universities-following-opening-of-schools/