​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ស្នើ​អោយ​ពិនិត្យ​គោលនយោបាយ​ប្រជាសាស្ត្រ​ឡើង​វិញ​

​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​ នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ បាន​សង្កត់ធ្ងន់​លើ​សារៈសំខាន់​នៃ​គោលនយោបាយ​ប្រជាសាស្ត្រ​ ដោយ​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​បាន​គូសបញ្ជាក់​ថា​ កម្ពុជា​ត្រូវ​យកចិត្ត​ទុក្ខ​ដាក់​នឹង​គោលនយោបាយ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០៥០​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/yh3ybf8p