លោក​ ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត​៖ ​ដីឡូត៍​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​ប្រគល់ជូន​សម្បទា​និក​ ជា​ទ្រព្យ​ដ៏​មានតម្លៃ​សម្រាប់​កែច្នៃ​ជីវភាព​គ្រួសារ​

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន ម៉ា​ណែ​ត បាន​លើកឡើងថា ដីឡូត៍​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​បានប្រគល់​ជូ​នស​ម្ប​ទានិ​ក​ គឺជា​ទ្រព្យ​មួយ​ដ៏​មានតម្លៃ​ក្នុងការ​កែច្នៃ​ជីវភាព​គ្រួសារ ស្រប​ពេលដែល​គ្រួសារ​យុទ្ធជន​ ២០០ ​គ្រួសារ​នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​ ទើប​បានទទួល​វិញ្ញាបនបត្រ​សម្គាល់​ម្ចាស់​អចលនវត្ថុ​ដីឡូត៍​ដែល​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​បានប្រគល់​ជូន​។​ ...

សំបាន ច័ន្ទដារ៉ា
https://www.postkhmer.com/national/2024-1-17-2050-257651