លោក​ ហ៊ុន សែន ​ចាត់​ទុក​មន្ត្រី​ចាស់​ ប្រៀប​ដូចជា ​ខ្ញីចាស់​កាន់តែ​ហឹរ

ជាមួយ​នឹង​ការរក្សា​ទុក​នូវ​សមាសភាព​ចាស់​ដដែល​នៃ​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​ក្រសួង ឬ​ស្ថាប័ន​នានា​ក្នុង​រដ្ឋាភិបាល​អាណត្តិ​ថ្មី​ក្រោយពី​ឈ្នះឆ្នោត​ភ្លូកទឹក​ភ្លូកដី​នោះ លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ​បាន​ថ្លែង​ការពារ​នូវ​ការ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង ជាពិសេស​រដ្ឋមន្ត្រី​ដោយ​លោក​ថា ការដោះដូរ​មនុស្ស​មិន​សំខាន់​ទេ​ក្នុង​កំណែទម្រង់​នៃ​ការដឹកនាំ សំខាន់​លើ​ប្រសិទ្ធភាព​ការងារ ហើយ​ថា​មន្ត្រី​ចាស់ៗ​ទាំងនោះ​ប្រៀប​ដូចជា​ខ្ញី​ចាស់​កាន់តែ​ហឹរ និង​ស្រា​កាន់​តែ​យូរ​ឆ្នាំ​កាន់​តែ​ឆ្ងាញ់​។ …

មាស សុខជា
https://bit.ly/2CDYYX4