លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ពិចារណាឲ្យ​មាន​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត ​ចំពោះ​ករណី​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ​លើ​សាច់​ញាតិ

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន ពិចារណា​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​បើក​ផ្លូវ​ឲ្យ​មាន​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ឡើង​វិញ​សម្រាប់​ការ​រំលោភ​ផ្លូវ​ភេទ​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ជីតា ឪពុក ឪពុក​មា បង​ប្រុស​លើ​កូន​ ចៅ ក្មួយ និង​ប្អូន​ស្រី។ ប៉ុន្តែ​លោក​ថា វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​នេះ ​ត្រូវ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​ការ​ធ្វើ​ប្រជាមតិ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ច្បាប់ ​និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ខ្លះ​បារ​ម្ភ​ពី​ការ​អនុវត្ត​មិន​បាន​ត្រឹមត្រូវ។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/2VR7F5c