​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​សរសើរ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​នៅ​កម្ពុជា​

​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​ បាន​ថ្លែង​កោតសរសើរ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​ ដែល​សញ្ញា​វិ​វ​ឌ្ឍ​ទៅ​មុខ​ដោយសារ​តែ​ភាព​ជឿជាក់​និង​ចាស់ទុំ​ពី​គ្រប់​ភាគី​ដែល​បាន​ចូលរួម​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​ដោយ​គោរព​តាម​ច្បាប់​។​ …

ត​ន​ ​វិបុល​
https://tinyurl.com/2u4bxwpy