លោក ហ៊ុន សែន​ បញ្ជារ​ឲ្យ​ចាប់​ខ្លួន​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង «កុបកម្ម» ឆ្នាំ​មុន​បន្ថែម

បន្ទាប់​ពី​តុលាការ​បាន​កាត់​ទោស​ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​ជាច្រើន​ឆ្នាំ មក​លើ​សកម្មជន​គណបក្ស​ប្រឆាំង ពី​បទ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋាភិបាល​កាល​ពី​ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​មុន កាល​ពី​ម្សិលមិញ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​ដាក់​បញ្ជារ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មាន​សមត្ថកិច្ច ស្វែង​រក​ចាប់​ខ្លួន​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​បន្ថែម នៅ​ក្នុង «កុបកម្មហិង្សា» នោះ ប៉ុន្តែ​លោក​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ថា ជា​ជន​ណា​ទេ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា សំដៅ​ដល់ តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ​ទាំង ៧ នាក់​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព័ន្ធ។ …

មាស សុខជា
http://bit.ly/1ImFRdo