ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ឲ្យ​ពន្ធដារ និង​គយ​ត្រូវ​ចាត់វិធានការ​ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ហានិភ័យ

១ ​ថ្ងៃ​ បន្ទាប់ពី​គោលនយោបាយ​គាំទ្រ​ត្រូវ​បាន​ដាក់ចេញ​ដោយ​លោក​នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ដើម្បី​គាំទ្រ​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ និង​ទេសចរណ៍​ជុំវិញ​ការដក​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ទៅ​ទីផ្សារ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​រីក​រាលដាល​វីរុស Covid-19 ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​ចេញ​លិខិត​ដាច់​ដោយឡែក​ ២ ទៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​​ពន្ធដារ និង​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​ត្រូវ​ចាត់​វិធានការ​បន្ទាន់​ក្នុង​ការជួយ​សម្រួល និង​ផ្ដល់​ការគាំទ្រ​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​មកលើ​សេដ្ឋកិច្ច​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/3a6DEVU