​អ្នក​ធ្វើ​គោលនយោបាយ​ជំរុញ​ច្បាប់​ថ្មី​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគ​បរទេស​

​អ្នក​ធ្វើ​គោលនយោបាយ​ក្នុងស្រុក​កំពុង​ជំរុញ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​ជា​ភូមិសាស្ត្រ​មួយ​ក្នុង​តំបន់​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ប្រជាជន​វ័យក្មេង​ និង​តម្លៃ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ទាប​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​ (FDI)​ កាន់តែ​ច្រើន​នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​នូវ​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​ថ្មី​រយៈពេល​ ៥​ ឆ្នាំ​របស់​ខ្លួន​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​កាត់ដេរ​។​ …​

សន​ សារ៉ាត់
https://www.khmertimeskh.com/50751156/policymakers-push-new-laws-to-attract-more-foreign-investment/