វេទិកា​នយោបាយ​បង្កើត​វប្បធម៌​ពិភាក្សា​នៅ​កម្ពុជា​

នៅ​រៀង​រាល់​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​ឯ​បន្ទប់​ការិយាល័យ​របស់​មូលនិធិ​នយោបាយ​អា​ឡឺ​ម៉​ង់​ កៅអី​ត្រូវ​បាន​គេ​រៀបចំ​ជា​រា​ង​អក្សរ​អ៊ុយ​។​ មនុស្ស​ប្រមាណ​ជា​ ៥០​នាក់​ មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ បាន​មក​ជួបជុំ​គ្នា​ និង​ជជែក​ពី​នេះ​ពី​នោះ​។​…​

ស៊ុន សុខេន
http://www.voacambodia.com/content/political-forum-builds-cambodia-discussion-culture/2918069.html