ការ​អប់រំ​ដែល​មិន​មានគុណ​ភាព​អាច​បង្ក​ហានិភ័យ​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុ​ជានា​ពេល​អនាគត​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ​ លោក​ ហង្ស​ ជួនណា​រ៉ុ​ន បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា​ការ​ប្រឡង​លើក​ទី​ពីរ​សម្រាប់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​ ១២ ដែល​ប្រលង​ធ្លាក់​ក្នុងឆ្នាំនេះ​​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ នៅ​ចុងខែ​កញ្ញា​ឬ​ដើមខែ​តុលា​។​សេចក្តី​ប្រកាស​បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​រដ្ឋមន្ត្រី​រូប​នេះ​ បាន​ទទួល​ព័ត៌មាន​ថា​ភាគរយ​នៃ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ដែល​ប្រលង​ជាប់​នឹង​មាន​នឹង​មាន​កម្រិត​ទាប​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://www.thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=15&token=MThlYjFiMmJiMGF