​សក្តានុពល​នៃ​ប្រភព​ថាមពល​កកើត​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា

​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ ​ដោយ​មាន​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​កើនឡើង​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​ថ្មីៗ​នេះ​។​ ជាមួយនឹង​អត្រាកំណើន​ផលិតផល​ក្នុងស្រុក​សរុប​ចំនួន​ ៧.១% ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩ ​កម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​បោះ​ជំហាន​ទៅ​មុខ​ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេងៗ​ រួម​ទាំង​កសិកម្ម​ ផលិតកម្ម​ និង​ទេសចរណ៍​។​ បញ្ហា​ប្រឈម​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​មួយ​ ​គឺ​បំពេញតម្រូវការ​ថាមពល​ដែល​កំពុង​កើនឡើង​ ​ដើម្បី​ជំរុញ​កំណើន​របស់​ខ្លួន​។​ ខណៈ​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​កំពុង​រីក​ចម្រើន​ទៅ​មុខ​ ​តម្រូវការ​អគ្គិសនី​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​កើនឡើង​ ដែល​តម្រូវ​អោយ​កម្ពុជា​ស្វែងរក​ប្រភព​ថាមពលជំនួស​ ដើម្បី​ធានា​បាន​នូវ​អនាគត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/44520fr