​ភ្នំពេញ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​សាលា​ឯកជន​និង​សាធារណៈ​មួយ​ចំនួន​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​

​បន្ទាប់​ពី​រយៈពេល​ជាង​ប្រាំពីរ​ខែ​ សិស្ស​នៅ​រដ្ឋធានី​ដែល​បាន​ផ្អាក​ការ​រៀន​ពី​ក្នុង​ថ្នាក់​ អាច​នឹង​ចូល​រៀន​វិញ​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​ក្រោយ​។​…

ទិត្យ គង្សនូវ
https://www.khmertimeskh.com/50932549/pp-allows-some-private-and-public-schools-to-reopen-next-week/