​ក​.​ស​.​ភ​ រៀបចំ​កែ​លម្អ​ប្រព័ន្ធ​បញ្ជូន​ និង​ចំណត​កុងតឺន័រ​ ដើម្បី​ប្រសិទ្ធភាព​លើកដាក់​

​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ​ (​ក​.​ស​.​ភ​)​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋ​ចុះបញ្ជី​បោះផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​កម្មសិទ្ធិ​នឹង​រៀបចំ​កែ​លម្អ​ប្លង់​ចត​ទូ​កុងតឺន័រ​នៅ​លើ​ទីលាន​នៃ​ចំណត​ផែ​កុងតឺន័រ​ LM១៧​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​កកស្ទះ​ការ​លើកដាក់​ទំនិញ​ចេញ​-​ចូល​នាវា​ដោយ​តម្រូវ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​កុងតឺន័រ​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​កំពង់​ផែ​ត្រូវ​ឆ្លងកាត់​ និង​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​នាវា​ត្រូវ​ដឹក​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ TOS​ របស់​ ក​.​ស​.​ភ​។​ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/3rdtPOa