​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​មជ្ឈមណ្ឌល​អ្នក​ទសនា​

អាជ្ញាធរ​ខេត្តព្រះវិហារ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ធ្វើការ​សាងសង់​មជ្ឈមណ្ឌល​អ្នក​ទស្សនា​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ទៅ​កាន់​តំបន់​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ដ៏​ល្បីល្បាញ​ក្នុង​តំបន់​។​ …

​សែន​ ដា​វិត​
https://www.khmertimeskh.com/50908740/preah-vihear-temple-to-get-visitors-centre/