លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រកាស​ឲ្យ​ស្វែងរក​ចាប់​ខ្លួន​ ឈូក បណ្ឌិត

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​សមត្ថកិច្ច​ស្វែងរក​ចាប់​ខ្លួន​ទណ្ឌិត​ឈ្មោះ ឈូក បណ្ឌិត ដែល​បាញ់​កម្មការិនី​ បី នាក់​នៅ​ស្វាយរៀង​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១២ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​បាន​ទទូច​សុំ​យុត្តិធម៌​ពី​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​កំពូល​រូប​នេះ។ …

ឆាយ ច័ន្ទនីដា
http://bit.ly/1MIYX1g