​ការ​បង្ហាញ​ប័ណ្ណ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​នៅ​សាលារៀន​មិន​ចាំបាច់​សម្រាប់​កុមារ​អាយុ​ក្រោម​ ១៨​ ឆ្នាំ​

កុមារ​ និង​យុវជន​អាយុ​ក្រោម​ ១៨​ ឆ្នាំ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​បង្ហាញ​ប័ណ្ណ​ ឬ​ វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​កូ​វី​ដ​ -១៩​ របស់​ពួក​គេ​នៅ​ពេល​ចូល​ និង​ចាក​ចេញពី​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ទាំង​សាធារណៈ​ និង​ឯកជន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​…

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50954510/presentation-of-vaccination-card-at-schools-not-mandatory-for-u-18s/