ព្រៃ​ឡង់​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ប​ញ្ជូ​ល​ក្រោម​តំបន់​ការពារ​

​ព្រៃ​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​ចំណោម​ព្រៃ​រង​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​និង​ជា​ព្រៃ​សំខាន់​ជាងគេ​របស់​កម្ពុជា​-​ព្រៃ​ឡង់​-​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ប​ញ្ជូ​ល​ជា​ ផ្លូវការ​ក្នុង​តំបន់​ការពារ​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ របស់​ក្រុម​សកម្មជន​ ព្រៃឈើ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​។​ …

គុច ណារ៉េន
https://www.cambodiadaily.com/news/prey-lang-shorted-in-new-protected-areas-111963/