វិស័យ​អប់រំ​ឯកជន​រាយការណ៍​ថា​មានការ​កាត់​ប្រាក់ខែ​ ៥០​ ភាគរយ​

​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​សេវា​អប់រំ​នៅ​កម្ពុជា​ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវការ​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ​កញ្ចប់​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​មេរោគ​កូ​វី​ដ​១៩​ ដើម្បី​បញ្ចូល​វិស័យ​អប់រំ​ឯកជន​។​ …

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50725372/private-education-sector-reports-50-percent-paycut/