​ភ្លៀង​ធ្លាក់​បន្ត​ និង​ទឹកជំនន់​នៅ​កម្ពុជា​បន្ត​ប៉ះពាល់​តំបន់​ជា​ច្រើន​

ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ដែល​អូស​បន្លាយពេល​ និង​ទឹកជំនន់​ ចាប់ពី​ពាក់កណ្តាល​ខែកញ្ញា​ បណ្តាល​ឱ្យ​ខូចខាត​ដល់​ ខេត្ត​ក្រុង​ចំនួន​១២​ ក្នុង​ចំណោម​២៥​ ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://tinyurl.com/ycymjzfu