​លើកកម្ពស់​ការ​អប់រំ​តាម​បែប​ឌី​ជី​ថ​ល​ថ្នាក់ឧត្តម​នៅ​កម្ពុជា​

​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​សហការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​ច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់​នៃ​យូ​ណេ​ស្កូ​ នៅ​ទីក្រុង​សិន​ជិន​កំពុង​ជំរុញ​ការ​អប់រំ​នៅ​ឧត្តម​សិក្សា​នៅ​កម្ពុជា​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50763067/promoting-cambodias-digital-higher-education/