កម្ពុជា​ជំរុញ​ឲ្យ​អាល្លឺម៉ង់​​វិនិយោគ​នៅ​កម្ពុជា​កាន់តែ​ច្រើន

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតរបស់អាល្លឺម៉ង់មកកម្ពុជាខណៈអង្គការរបស់អាល្លឺម៉ង់កំពុងរៀបចំផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរោងចក្រសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ នេះបើយោងតាមលោក ប៉ាវ ហេងតារា ប្រធាននាយកខុទ្ទកាល័យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/28Rqj4V