អ្នក​បោះពុម្ពផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ប្រាប់​តុលាការ​ថា​ ផុស​របស់​គាត់​បាន​ព្យាយាម​យក​ចំណាប់អារម្មណ៍ និង​ការ​ចូល​ចិត្ត​ មិន​មាន​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​វឹកវ​រ

​អ្នក​បោះពុម្ពផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាប់​ដាក់គុក​ដោយសារ​ការ​រិះគន់​របស់​លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហោះ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​មួយ​ចំនួន​ បាន​សារភាព​ថា​ខ្លួន​មាន​ពិរុទ្ធភាព​នៅ​ឯការ​កាត់ក្តី​របស់​គាត់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ ប៉ុន្តែ​បាន​និយាយ​ថា​គាត់​គ្រាន់តែ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​ចាប់អារម្មណ៍​ និង​ការ​ចូល​ចិត្ត​តែ​បុ​ណ្ណោះ​។​ …

 

 

អ៊ុច សូនី
https://vodenglish.news/publisher-tells-court-his-posts-sought-attention-and-likes-not-chaos/