​អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​ថា​ ខេត្ត​នេះ​មិន​មាន​ ជម្លោះដីធ្លី​ធំៗ​ទៀត​ទេ​

លោក​ ម៉ៅ​ ធនិន​ អភិបាលខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​អះអាង​ថា​ ជម្លោះដីធ្លី​រវាង​ពលរដ្ឋ​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ធំៗ​ដែល​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​ដី​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​មិន​មាន​ទៀត​ឡើយ​ ខណៈ​ជម្លោះដីធ្លី​របស់​ពលរដ្ឋ​តូចៗ​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​តាម​រយៈ​ការ​ដាក់​ចេញ​នូវ​គោលនយោបាយ​ដោះស្រាយ​ជម្លោះដីធ្លី​ជា​រៀង​រាល់​ស​ប្តា​ហ៍​។​​ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2AJHPuq