ការជំរុញឱ្យមានការលើកកម្ពស់ផលិតផលក្នុងស្រុក

ម្ចាស់ផ្សារទំនើបនានានឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូច និងមធ្យមថា ផលិតផលក្នុងស្រុកនានាមិនត្រូវបានដាក់តាំង ឬឱ្យដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបទាំងនោះទេ លោករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពីធីសម្ភោធយុទ្ធនាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទំនិញក្នុងស្រុកកាលពីម្សិលមិញ។ …

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/25274/push-to-promote-local-products/